خواص سنگ جاسپر دالماتیان

اطلاعات مربوط به سنگ جاسپر دالماتیان

ماه تولد سنگ جاسپر دالماتیان

اگرچه یاقوت کبود 💎سنگ اصلی متولدین شهریور ♍ماه است اما جاسپر دالماتیان یکی دیگر از سنگ هایی ست که با متولدین این ماه سازگاری دارد.

این سنگ که نمایی خال خالی دارد به علت شباهتش با پوست سگ 🐶های دالماتین(دالماسین) به این نام خوانده می شود.

خواص معنوی :

از جمله خواص معنوی این سنگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_کمک به گذر از شکست های عاطفی 💔و سختی های گذشته و حرکت به سمت آینده.

_کمک به خود شناسی و تشخیص راه درست زندگی

_ جاسپر دالماتیان افزایش دهنده ی الهامات درونی👼

_افزایش صداقت و وفاداری در رابطه💑

_کمک به پیدا کردن هدف زندگی 🎯

_ این سنگ دور کننده ی ارواح و شیاطین

خواص فیزیکی :

_ برای ماهیچه ها💪،زردپی و غضروف مفید است.

_در سنگ درمانی از این سنگ برای جلوگیری از گرفتگی عضلات استفاده میشود.

_برای رفع مشکلات مختلف پوستی مفید است از جمله جوش های آلرژیک

_جهت کاهش درد زایمان در خانم های باردار👶

*نکته : این سنگ برای متعادل سازی چاکرای ریشه کارآمد است.
گردنبندی از جنس جاسپر دالماتیان
کلیدواژه : خواص سنگ
admin
ارسال دیدگاه