سنگ مون استون

اطلاعات کلی درباره ی سنگ مون استون

خصوصیات و فواید سنگ مون استون

مقدمه

همانند ماه که سالیان سال راز های زیادی درباره اش وجود داشت،سنگ مون استون (سنگ ماه ) نیزرازهای زیادی درون خود دارد. این سنگ رازهای خود را درون پوشش درخشان و مروارید شکل خود قرار داده است. واقعیات پنهان ما هم همانند این رازها درون این سنگ نهفته است. تنها با نوری که بازتاب میکندمیتوانیم بفهمیم که چه چیزهایی به ما یاد میدهد. مهمترین کارایی مون استون کمک به سفر کردن به باطن و درون خودمان است. سفر به اعماق وجودمان که گمش کرده ایم، بخشی از روحمان که فراموش شده یا نادیده گرفته شده است. و کمک میکند آن بخش گم شده را دوباره به وجودمان برگردانیم و زنده اش کنیم.

کاربرد تاریخی سنگ ماه

از زمان های خیلی دور سنگ مون استون به سنگی که ارتباط جادویی با ماه دارد، معروف بوده است.سنگی که به عنوان طلسم برای مسافران جهت محافظت از خطر، به عنوان هدیه به عشاق برای افزایش شور و هیجان در رابطه، به عنوان یک کانال ارتباطی جهت پیشگویی و باز کننده ی راه برای دستیابی به علم و آگاهی استفاده میشده است. وابستگی انسان به ماه بسیار قوی ست. پر رنگ و کم رنگ شدن این رابطه بر چرخه ی کمال انسان مؤثر است.همچنین روی ارتباط ما با مادر طبیعت،زمین،رفتار هایمان، احساساتمان و معنویتمان تأثیرگذار است.
هزاران سال است که در روم و حتی پیشتر از آن در مشرق زمین، مون استون ( سنگ ماه ) در صنعت جواهر سازی استفاده میشود. این سنگ همیشه در هند مقدس بوده است مخصوصا برای عشاق. همچنین در هند از این سنگ به عنوان سنگ سنتی جهت استفاده در حلقه ی ازدواج استفاده میکنند. در اروپا معتقد بودند این سنگ میتواند عشق از دست رفته میان زوج هایی که دیگر باهم زندگی نمیکنند را بازگرداند و بی خوابی را درمان کند. سنگ مون استون به عنوان محافظ برای مسافران شناخته شده است مخصوصا در شب. سنگ ماه به علت قدرتی که در بالا بردن امید دارد، به عنوان یک طلسم جهت بهبود و ارتقاء شخصیت انسان پوشیده میشد.

خصوصیات سنگ مون استون

نام گذاری :

سنگ ماه به علت درخشش ماه مانندش به این نام خوانده میشود.

این سنگ از ماده ی معدنی فلدسپار ساخته شده است.

رنگ :

این سنگ زیبا در رنگهای هلویی، آبی، خاکستری، سفید و یک نوع درخشان و شب نما که مون استون رنگین کمانی نامیده میشود، وجود دارد.

آبی یا چشم گربه ای :

این نوع سنگ مون استون الهامات درونی و شفافیت ذهنی را افزایش میدهد.

این سنگ در هنگام مراقبه و مدیتیشن فرد را متمرکز نگه میدارد و سطح آگاهی را بالا میبرد.

مون استون آبی سطح درک الگوهای احساسی را بالا میبرد.

سنگ ماه آبی انرژی های یین و یانگرا متعادل میکند.

خاکستری :

این سنگ سطح آگاهی را افزایش میدهد. همچنین برای پیشگویی و درون بینی مناسب است.

مون استون خاکستری به شخص پیش گو کمک میکند تا به چیزهای پنهان دست یابد.<P>این نوع مون استون خاکستری رنگ، مون استون ماه جدید نام گرفته است (زمانی که ماه دیده نمیشود). چون قدرت و رازهای ماه جدید را در خود دارد، جایی که همه چیز پنهان است اما در واقع وجود دارد.

سفید :

بیشترین میزان انرژی ماه جدید را در خود دارد، که نوانایی های ماوراءالطبیعی را تحریک میکند و دستیابی به شغل رویایی را ممکن میسازد.

همچنین میتواند احساسات یک شخص را تقویت کند.

انرژی کندالینی در زنان را فعال می سازد.

سطح احساسات مردان را متعادل نگ میدارد.

این سنگ کودکان را از کابوس های شبانه و بی خوابی حفظ میکند.

کلیدواژه : خواص سنگ
admin
ارسال دیدگاه