Daily Archives: نوامبر 22, 2018

سنگ ماه تولد آذر توپاز

سنگ توپاز با رنگ طلایی جذاب پدید آورنده خوشبختی بی انتها! میثاق از منظر حرفه ای، متولد آذر می تواند به شدت بهره وری و فراوانی را در بسیاری از جنبه های زندگی افزایش دهد . نام مستعار توپاز "سنگ تجارتی" هست زیرا از آن برای جذب موفقیت تجاری استفاده میشود. گفته می شود که