Category Archives: ماه تولد آذر

درباره سنگ ها و ویژه گی های شخصیت ماه تولد آذر

سنگ ماه تولد آذر توپاز

سنگ توپاز با رنگ طلایی جذاب پدید آورنده خوشبختی بی انتها! میثاق از منظر حرفه ای، متولد آذر می تواند به شدت بهره وری و فراوانی را در بسیاری از جنبه های زندگی افزایش دهد . نام مستعار توپاز "سنگ تجارتی" هست زیرا از آن برای جذب موفقیت تجاری استفاده میشود. گفته می شود که