انگشتر چوبی ترکیبی

انگشتر چوبی ترکیبی

تلفیق چوب و فلز های برنج و نقره یا طلا در انگشتر های جدید.
امکان ساخت با چوب های جنگب و سرخ،افزا،کاج،سنوبر و در رنگ بنید مختلف.

اطلاعات بیشتر ...

اسم مورد نظر شما پیدا نشد اما میتوانیم برایتان سفارشی بسازیم

اسم های عمودی به صورت اختصاصی طراحی و ساخته می شوند.


نمایش عبارت مورد جستجو در فونت های مختلف موجود: