دستبند سنگی

دستبند سنگی با تنوع سنگهای مختلف و نخ مقاوم .
سنگ دارای انرژی و خواص میباشد.استفاده از آنها در دست یا گردن میتوان انرژی آنها را دریافت کرده و میتوان برای فعال کردن چاکراها استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 14 نتیحه