خصوصیات سنگ مالاکیت

5 فایده معنوی سنگ مالاکیت

خصوصیات سنگ مالاکیت

مشخصات سنگ مالاکیت

معرفی و توضیح

مالاکیت  سنگی بسیار قدرتمندی است که می تواند احساسات مثبت و منفی را تقویت کند.

برخی معتقدند که هنوز در حال تحول تکامل خود بوده و در این هزاره یکی از مهمترین سنگهای زمان ما به تکامل خواهد رسید. توانایی آن در پاکسازی و جذب انرژی منفی ، آلاینده ها ، پلوتونیوم ، دودهای الکترومغناطیسی و تشعشعات باعث می شود که ما قبل و بعد از هر بار مصرف ، از مالاکیت خود مراقبت کنیم.

مالاکیت با پاک کردن انسداد ، به تعادل و تراز کردن همه چاکراهای ما کمک می کند.

یکی از سنگهای چاکرای قلب بودهو می تواند هماهنگی و وفور را به ارمغان آورد و دروازه هایی را برای عشق به درون و بیرون باز می کند.

دستبند سنگی مالاکیت

وقتی به عنوان ابزاری برای رشد معنوی مورد استفاده قرار می گیرد،بی رحمانه به ما نشان می دهد که چه چیزی مانع رشد ما می شود. 

ترسیم احساسات عمیق و الگوهای بیرونی که ما را درگیر می کند. 

این امر ما را ترغیب می کند تا مسئولیت افکار ، اعمال و رفتارهای خود را بر عهده بگیریم و اصرار داشته باشیم که نسبت به دیگران همدلی می کنیم.

با مراجعه به هسته درونی مسائل مربوط به خود ، هنگامی که تحول روحانیمان را ایجاد می کنیم ، قلب و ذهن ما را از وفور پر می کند ، ما را پشتیبانی و شفا می دهد.

**با توجه به خصوصیات سنگ مالاکیت  لطفاً توجه داشته باشید که به دلیل گرد و غبار سمی ، مالاکیت فقط باید به صورت ریخته کار شود.

هرگز مالاکیت را درکنار سنگ قیمتی یااکسیر قرار ندهید. برخی از افراد نسبت به انرژی مالاکیت بسیار حساس هستند و فقط باید به صورت کم استفاده کنند.

مالاکیت

اثر بر روی شما

اگر شما فردی هستید که در روابطتان با دیگران موفق نیستید شاید در زندگی گرفتار الگو و صفات منفی شده اید.

مالاکیت سنگی بسیار مناسب برای شکستن تمام این الگو ها و صفات منفی ست.

سختی

سختی این سنگ 4 هست.

فواید معنوی

منابع

روسیه

نحوه تخلیه و شارژ

یک ساعت در آب جاری قرار داده سپس در خاک دفن کرده و آبکشی نمایید.

نحوه ارتباط با چاکرا

بر تمام چاکرا ها مخصوصا چاکرای قلب مؤثر است.

admin
دیدگاه کاربران
1 دیدگاه
ارسال دیدگاه