خواص سنگ زبرجد

خواص سنگ زبرجد

#زبرجد 💚 از زمان های قدیم برای دور کردن ارواح شیطانی استفاده میشده و هنوز هم به عنوان یک سنگ محافظ کاربرد دارد.

پاک کننده قدرتمند

استفاده از زبرجد به جلوگیری از انتشار الگوهای ذهنی منفی کمک میکند.

علاوه بر این، به ما کمک می کند تا انرژی سمی را از تمام سطوح بدن خارج کنیم.

اثر برچاکرا

این#سنگ باعث فعال کردن هر دو چاکراهای قلب و خورشید میشود و اجازه می دهد که بار گناه و وسواس های قدیمی را آزاد کنیم.

2

فواید استفاده

زبرجد به ما می آموزد که نگه داشتن انسان ها ، الگوها و یا گذشته، غیرممکن است.

به همین دلیل افرادی که بعد از فوت عزیزانشان از زبرجد اسفاده کنند غم و اندوه فقدان آنها زودتر کاهش میابد.

این سنگ با انرژی خود کمک میکند تا هدف معنوی خود را پیدا کنیم ،#اعتماد_به_نفس را تقویت میکند.

امیدواریم با استفاده از سنگ زبرجد در پیدا کردن چرایی زندگی و هدف خود موفق باشید

خواص سنگ
اطلاعات کلی درباره ی سنگ سیترین
خواص سنگ

سنگ سیترین

اطلاعات کلی درباره ی سنگ مون استون
سنگ ماه تولد

سنگ مون استون

اطلاعات کلی درباره ی سنگ توپاز
خواص سنگ

سنگ توپاز

اطلاعات مربوط به سنگ جاسپر دالماتیان
خواص سنگ

خواص سنگ جاسپر دالماتیان

خواص سنگ یاقوت سرخ
خواص سنگ

خواص سنگ یاقوت سرخ

خواص سنگ یشم
خواص سنگ

خواص سنگ یشم

خواص سنگ زبرجد
خواص سنگ

خواص سنگ زبرجد

کلیدواژه : خواص سنگ
admin
ارسال دیدگاه