معرفی دستبند های چرم گالری زرطلا

دستبند های چرم مناسب اسم

معرفی دستبند های چرم گالری زرطلا

دستبندهای چرم گالری زرطلا اسپرت هستند و هم خانم ها و هم آقایان می توانند از آن استفاده کنند.
روی این دستبند ها میتوانید پلاک های اسم مورد نظرتان را از جنس طلا و نقره، طرح های خاص و مناسبتی و زنجیر کارتیه استفاده کنید.
قفل این دستبندها از جنس استیل آبکاری شده و رنگ زرد است و بر اساس آب و هوای منطقه ی شما ممکن است رنگ آبکاری ثابت باشد یا تغییر کند.
این دستبند ها از نوع قفل به چند دسته تقسیم میشوند: 1- قفل رولکسی . 2- قفل کمربندی. 3- قفل ساعتی

1- دستبندهای چرم با قفل رولکسی

دستبندهای چرم با قفل رولکسی دو نوع متفاوت دوبل و ساده دارد. این نوع دستنبند های چرمی به راحتی باز می شوند و به همین دلیل هنگام شستشو یا دیگر کارها از دست خارج شده که باعث ماندگاری بالاتر این چرم می شود که از مزیت این نوع چرم ها محسوب می شود.
نمونه هایی از دستبندهای رولکسی دوبل:
عرض چرم این نوع دستبندها 1.5 سانتی متر است
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی مشکی
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی مشکی
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی مشکی
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی مشکی
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی سورمه ای
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی سورمه ای
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی سورمه ای
دستبند چرم دوبل قفل رولکسی سورمه ای
نمونه هایی از دستبندهای رولکسی ساده:
عرض این دستبندها 1.2 سانتی متر است.
دستبند چرم ساده قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم ساده قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم ساده قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم ساده قفل رولکسی قهوه ای
دستبند چرم ساده قفل رولکسی سورمه ای
دستبند چرم ساده قفل رولکسی سورمه ای
دستبند چرم ساده قفل رولکسی سورمه ای
دستبند چرم ساده قفل رولکسی سورمه ای

2- دستبندهای چرم با قفل کمربندی

دستبند چرم با قفل کمربندی صورتی
دستبند چرم با قفل کمربندی صورتی
1 1
دستبند چرم با قفل کمربندی صورتی
دستبند چرم با قفل کمربندی قهوه ای
دستبند چرم با قفل کمربندی قهوه ای
دستبند چرم با قفل کمربندی قهوه ای
دستبند چرم با قفل کمربندی قهوه ای
10 1
دستبند چرم با قفل کمربندی مشکی
دستبند چرم با قفل کمربندی مشکی
دستبند چرم با قفل کمربندی مشکی
دستبند چرم با قفل کمربندی قرمز
دستبند چرم با قفل کمربندی قرمز
دستبند چرم با قفل کمربندی قرمز
دستبند چرم با قفل کمربندی قرمز
دستبند چرم با قفل کمربندی مشکی
دستبند چرم با قفل کمربندی مشکی
دستبند چرم با قفل کمربندی مشکی
دستبند چرم با قفل کمربندی مشکی

3- دستبندهای چرم با قفل ساعتی

نمونه هایی از دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار سرمه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار سرمه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار سرمه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل بافت دار سرمه ای
نمونه هایی از دستبند قفل ساعتی دوبل ساده
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده مشکی
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده قهوه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده قهوه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده قهوه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده قهوه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده سورمه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده سورمه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده سورمه ای
دستبند قفل ساعتی دوبل ساده سورمه ای
نمونه هایی از دستبندهای قفل ساعتی دو تیکه
دستبند قفل ساعتی دو تیکه قرمز
دستبند قفل ساعتی دو تیکه قرمز
دستبند قفل ساعتی دو تیکه قرمز
دستبند قفل ساعتی دو تیکه قرمز
دستبند قفل ساعتی دو تیکه صورتی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه صورتی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه صورتی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه صورتی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه مشکی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه مشکی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه مشکی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه مشکی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه زرشکی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه زرشکی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه زرشکی
دستبند قفل ساعتی دو تیکه زرشکی
دستبند های چرم و اسم سفارشی با توجه به روز بودن برای کادو مناسبتی پیشنهاد میشود.
admin
ارسال دیدگاه